DĚTSKÝ ČASOPIS NEZBEDA

 

Zahájení činnosti redakce 

S nápadem vydávat křesťanský časopis pro děti školního věku přišel nynější olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V roce 1991 oslovil redaktora dětské rubriky časopisu Velehrad Josefa Janotu, který si k sobě přizval Vítězslava Koutníka. Oba dva, salesiánští spolupracovníci, zřídili ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím a salesiánským nakladatelstvím Portál registraci dětského časopisu.

Nulté číslo, které vyšlo v lednu 1992, vytiskla salesiánská tiskárna Adalbert v Praze. První číslo vyšlo v dubnu téhož roku. Na ně začalo pravidelně navazovat měsíční vydávání dalších čísel Nezbedy.

Vydavatel

1992 až 1993 – salesiánské nakladatelství Portál v Praze

1994 až 2004 – Salesiánská provincie v Praze

2004 až 2013 – Nezbeda, s.r.o., Zlín (zřizovatel Salesiánská provincie v Praze)

od července 2013 – Časopis NEZBEDA a CVRČEK, o.p.s, Zlín (zřizovatel Arcibiskupství olomoucké)

Redakce

Leoš Hrdlička – šéfredaktor

Ondřej Jakubíček – redaktor, distribuce

Zlatka Pelikánová – administrace

Stálí spolupracovníci

Jan Hora – komiksy, příběhy, ilustrace

Vítězslav Koutník – ilustrace, příběhy

PhDr. Aleš Naňák – příběhy

P. IcLic. Václav Trmač – příběhy (katecheze)

Jana Kopová – příběhy inspirované biblí

Vojtěch Jurák – rozhovory

Vývoj časopisu

Od začátku vydávání byl časopis připravován jako měsíčník, pouze prázdninový výtisk má vždy podobu dvojčísla s rozšířeným obsahem. Příležitostně jsou vkládány přílohy – knižní nabídky, vystřihovánky, betlémy, plakáty aj.

1992 až 1995

• křídová barevná obálka 4 strany

• vnitřek v rozsahu 16 stran (od května 1992 je rozšířen na 20 stran) je tištěn na ofsetový papír

• každá druhá strana je barevná

• tiskne salesiánská tiskárna Adalbert v Praze

1996 až 2000

• počátkem roku 1996 změna tiskárny – Reproprint v Zádveřicích u Zlína (ušetření až 40 % nákladů na tisk)

• časopis je připravován plně digitálně

• všechny strany jsou barevné

2001

• časopis rozšířen je na 28 stran a papír vnitřku je změněn na teraprint, vše při zachování ceny jednoho výtisku

2010

• volistelná příloha – Cvrček – časopis pro předškoláky – 8 stran

2016

• volistelná příloha – Cvrček – rozšíření na 12 stran

Distribuce

1992 až 1994

distribuční firma SEND v Praze

od května 1994

distribuce se provádí v redakci Nezbedy (náklady se snížily o 50 % a podstatně se zvýšila operativnost)

Ekonomický provoz

Časopis od svého vzniku je, stejně jako většina podobně zaměřených křesťanských časopisů Evropy, ztrátový. Na rozdíl od ostatních časopisů Nezbeda není pravidelně dotován žádnou, ani církevní, organizací. Peníze na svůj provoz shání od dárců a získává také výraznou úsporou režijních nákladů – téměř veškeré práce se vykonávají přímo v redakci.

Sídlo redakce

1992 až 1994

Otrokovice – bezplatný pronájem prostor u firmy Hyprosorb

od 1994

Zlín – Regina – klášterní budova Milosrdných sester III. řádu sv. Františka (v centru města)

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Dětský časopis NEZBEDA | Code by PCHweb